Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

<< Ερώτηση της ΕΠΠΥΕ για την Απορρόφηση των Επιλαχόντων Πενταετών Πυροσβεστών >>
Λάρισα,    15/04/2014    
Αρ. Πρωτ.: 190


ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο
2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
 


ΘΕΜΑ: << Απορρόφηση Επιλαχόντων Πενταετών Πυροσβεστών  >>.

Αξιότιμε Υπουργέ τα τελευταία δυο χρόνια έχετε γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού ερωτήσεων και αναφορών στην Βουλή για την δυνατότητα απορρόφησης επιλαχόντων Πενταετών Πυροσβεστών
Η Ένωση μας σας έχει κάνει και γραπτές αλλά και προφορικές ερωτήσεις επί του θέματος προς εσάς αλλά και προς το Α.Π.Σ.
Από το πλέγμα των αναφερομένων διατάξεων του ν.3938/2011 άρθρο 15 προκύπτει σαφέστατα ότι αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η απορρόφηση των επιλαχόντων.
Κύριε Υπουργέ ο κάθε νόμος χρειάζεται ερμηνεία και επιστημονική επεξεργασία η οποία θα επιτρέψει να κατανοήσουμε το ακριβές περιεχόμενο αλλά και την πρόθεση του νομοθέτη.
Αυτό θα προκύψει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου που όπως εμείς διαπιστώνουμε πως είναι σαφής η πρόθεση του νομοθέτη για σταδιακή απορρόφηση όλων των επιλαχόντων.
Με την τελευταία νομοθετική παρέμβαση σας στην βουλή δώσατε ζωή δυο επιπλέων ετών αλλά αυτό από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα διότι τα οργανικά κενά ίσως και μετά από δυο χρόνια να μην είναι αρκετά ώστε να γίνει πλήρη απορρόφηση.
Σας ζητούμε να απορροφήσετε άμεσα τους πρώτους 100 μιας και τα κενά αυτά προκύπτουν από τις 4.000 οργανικές θέσεις των Πενταετών πράγμα που θα βοηθήσει και στην υπόθεση των εποχικών Πυροσβεστών ώστε να είναι εφικτή η πρόσληψη όλων καθώς και να ετοιμάσετε χρονοδιάγραμμα ώστε μέχρι την λήξη της διετίας που εσείς νομοθετήσατε να υπάρχει πλήρης απορρόφηση.

Ευχαριστούμε και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                          Πυργιώτης Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                      Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                         Τηλ.*774868

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Ερώτηση στο ΑΠΣ για τις Αργίες του μηνός Απριλίου


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 192

Λάρισα,   11    Απριλίου     2014   


ΠΡΟΣ : 1. Α.Π.Σ. 3ο ΤΜΗΜΑ 


ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο
2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο


Θέμα : << Αργίες μηνός Απριλίου >>

Παρακαλούμε όπως μας εξηγήσετε γραπτός τον λόγο που για πρώτη φορά φέτος θα πρέπει να πάρουμε υποχρεωτικό ρεπό κατά τις αργίες του μήνα Απριλίου και να μεταφέρουμε την εργασία των ημερών αυτών σε άλλη  ημερομηνία.
Και ο ν.4024/2011 απο τον οποίο και αμειβόμαστε  αλλά και η Διαταγή με Αρ. πρωτ . 9459  Φ.105. 6/16-3-1987 του Α.Π.Σ. είναι σαφέστατες σε ότι αφορά τις αργίες από την στιγμή που δεν έχει εγκριθεί Κονδύλη για αυτόν τον λόγο.

Παρακαλούμε για  τις ενέργειες σας και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια μας .Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Διευκρινήσεις για την παρ. 8 άρθρο 15 του ν.3938/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 και 7 του άρθρου 98 του ν.4249/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 186Λάρισα,   9    Απριλίου     2014   


ΠΡΟΣ :  5ο ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο
 

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

Θέμα : << Διευκρινήσεις για την παρ. 8 άρθρο 15 του ν.3938/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 και 7 του άρθρου 98 του ν.4249/2014.>>.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε ότι αφορά την μονιμοποίηση των Πενταετών   Πυροσβεστών εάν το απολυτήριο Λυκείου πρέπει να το έχουν στην κατοχή τους κατά την ημέρα   υποβολής της αίτησης  τους για την  προκήρυξη  ή  κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης μονιμοποίησης ώστε να μην υπάρχει παρερμηνεία  .

Ευχαριστούμε εκ των προτέρου και αναμένουμε τις ενέργειες σας .

 
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868