Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

«Άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνάδελφός μας που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 392 


Λάρισα,  12 Οκτωβρίου  2015   ΠΡΟΣ : 1.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

 ΚΟΙΝ : 1.  Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ. Κουρουμπλή  Πάνο. 
2.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών &  Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.  Τόσκα Νικόλαο 
3.  Διευθυντή  Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.
Θέμα: «Άμεση λύση στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει συνάδελφός μας που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας» κ. Υπουργέ, στις 08/10/2013, ο συνάδελφος Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Λυκούργος Πολίτης του Γεωργίου ( 19893) που υπηρετεί στην Π.Υ. Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια ανάληψης καθηκόντων του ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο συνάδελφος αφού υπέστη σοβαρή βλάβη, συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος, έχει κριθεί «ανίκανος για εργασία» από την υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας Μυτιλήνης και έχει λάβει από τον ασφαλιστικό του φορέα (ΙΚΑ) το μέγιστο αριθμό αναρρωτικών αδειών που δικαιούται (720 ημέρες ). Το διάστημα των δύο ετών που διήρκεσε η αναρρωτική του άδεια, δεν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες από την υπηρεσία, προκειμένου ο συνάδελφος να τεθεί σε μόνιμη διαθεσιμότητα όπως δικαιούται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 1339/1983 και νόμος 3938/2011 άρθρο 15 )και για λόγους για τους οποίους δεν φέρει ο ίδιος καμιά ευθύνη. Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφός μας για να μην θεωρηθεί «αδικαιολογήτως απών» από την υπηρεσία του, αφού η αναρρωτική του άδεια έχει λήξει από 24 Σεπτεμβρίου, αναγκάστηκε να πάρει άδεια άνευ αποδοχών μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να έχει στερηθεί κάθε οικονομική απολαβή και να μην μπορεί να καλύψει ούτε την φαρμακευτική αγωγή του. Το Α.Π.Σ. Θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχει κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες αλλά σύμφωνα με δίκια του δήλωση το Α.Π.Σ. Επικαλείτο για την καθυστέρηση τις εκλογές και την απουσία Γεν. Γραμματέα , δεν του επιτρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια Υγειονομική επιτροπή του Σώματος παρόλο που το προβλέπει το άρθρο 15 του ν.3938/2011, δεν εφαρμόζετε η παρ.18 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 ώστε να τεθεί σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας και κωλυσιεργεί το νομικό τμήμα με το σκεπτικό να γίνει ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ. Σε έναν νόμο που έχει ισχύ από το 2011 και προβλέπει μόνιμη διαθεσιμότητα. Κύριε Υπουργέ ο συνάδελφος μας αυτή τη στιγμή, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες. Ζητάμε την παρέμβασή σας, προκειμένου να μεριμνήσει το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου ώστε να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα του συναδέλφου . Το πρόβλημα του συναδέλφου θα μπορούσε να είναι πρόβλημα όλων μας και θα θέλαμε την άμεση ανταπόκριση της Πολίτικης Ηγεσίας με άμεση εφαρμογή του ν. 3938/2011 άρθρο 15 ο όποιος δεν αφήνει τίποτε στην τύχη για τον Πενταετή Πυροσβέστη

Ζητάμε ίση μεταχείριση με το υπόλοιπο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ερώτηση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα Π.Π.Υ.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 390


Λάρισα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ :1.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ: 1.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο
2.  Διευθυντή  Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησηςκ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.


ΘΕΜΑ : «Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα  Π.Π.Υ.»


Αξιότιμε Αρχηγέ,πριν τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές είχαμε πληροφορηθεί από τον τότε Γεν. Γραμματέα κ. Μαυρόπουλο για τη σύνταξη ενός Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με το καθηκοντολόγιο των Π.Π.Υ. αναφέροντάς μας μάλιστα το περιεχόμενο αυτού. Προσφάτως δε, ήρθε σε γνώση μας, ότι λίγες ημέρες πριν τις τελευταίες εκλογές,απεστάλη από εσάς προς τον τότε Αν. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το καθηκοντολόγιο των Π.Π.Υ., το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας είχε αναφέρει σε προγενέστερο χρόνο ο τότε Γεν. Γραμματέας κ. Μαυρόπουλος.
Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε,ώστε να λάβουμε γνώση, αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε για το περιεχόμενο του τελευταίου σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος και συγκεκριμένα εάν:

α) Αναφέρεται σε αυτό ξεκάθαρα και με σαφήνεια πως οι Π.Π.Υ. θα ασκούν καθήκοντα ίδια με αυτά του μόνιμου Πυροσβέστη ή θα είναι αυτά τα καθήκοντα που ήδη έχει ή και με κάποια άλλα καθήκοντα επιπλέον;
β) Αναφέρεται σε αυτό ότι και ο Π.Π.Υ Γενικών Καθηκόντων θα είναι όπως και ο μόνιμος Πυροσβέστης Γενικών Καθηκόντων ή χρησιμοποιούνται λέξεις που στο παρελθόν έχουν προβληματίσει,όπως«αντίστοιχα»,«ανάλογα» κ.τ.λ.;
γ) Είναι αληθές ότι αναφέρεται σε αυτό ότι θα πρέπει οι Π.Π.Υ. να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση κατάλληλη και επαρκή; Και εάν αυτό είναι αληθές, τότε ποια είναι εκείνα τα μαθήματα εκπαίδευσης των μονίμων Πυροσβεστών που οι Π.Π.Υ. δεν έχουν διδαχτεί και εξεταστεί με επιτυχία, και ποιος είναι ο τόπος, ο χρόνος και η διάρκεια εκπαίδευσης των Π.Π.Υ.;
δ) Είναι αληθές ότι αναφέρεται σε αυτό πως θα υπάρχουν κριτήρια καθώς και αξιολόγηση των Π.Π.Υ. και, εάν ναι, ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια και πως θα γίνει η αξιολόγηση ;

Αξιότιμε Αρχηγέ, στους δύσκολους καιρούς που περνά η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός, εμείς οι Π.Π.Υ μέχρι σήμερα έχουμε ανταποκριθεί θετικά στο να αναλάβουμε και επιπλέον βάρος από αυτό που με βάσει το νόμο μας αναλογεί, παρόλο που είμαστε εργαζόμενοι των 700,00 ευρώ (οι ποιο χαμηλόμισθοι ένστολοι στην Ελληνική Επικράτεια). Σας αναφέρουμε όμως ότι δεν διατιθέμεθα να ανταποκριθούμε θετικά στο περιεχόμενο του ως άνω Π.Δ/τος, εάν αυτό είναι αληθές. Και τούτο διότι, όπως γνωρίζετε, πριν τρία (3) χρόνια λάβαμε εκπαίδευση, η οποία δεν ήταν όμοια ή αντίστοιχη με το μόνιμο προσωπικό, αλλά εντελώς ίδια, μετά το πέρας της οποίας και αξιολογηθήκαμε. Είμαστε οι πιο πρόσφατοι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του Σώματος και λόγω της αρτιότητας που είχε η εκπαίδευση μας, ο νομοθέτης, και η Ελληνική Βουλή που υπερψήφισε το άρθρο 15 του Ν.3938/2011,δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 2.300 Πενταετείς Πυροσβέστες να μονιμοποιηθούν στο τέλος της πενταετούς θητείας τους έχοντας θέσει ως μοναδικά κριτήρια το όριο της ηλικίας και τις γραμματικές γνώσεις (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Γνωρίζετε δε πολύ καλά ότι πολλοί από εμάς τους Π.Π.Υ. υπηρετούμε στο Πυροσβεστικό Σώμα τουλάχιστο επί 25ετίας, έχουμε κάνει εκπαιδεύσεις επί εκπαιδεύσεων, έχουμε συμμετοχή σε πάσης φύσεως συμβάντα, στα οποία και αντεπεξήλθαμε στον ίδιο βαθμό, όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες, θρηνώντας και εμείς  όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες, συναδέλφους μας και το μόνο που  ζητάμε είναι τουλάχιστον ίση μεταχείριση.

Επειδή θεωρούμε και εκτιμούμε ότι είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας να θέσουμε υπόψη σας τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας προς κάθε πλευρά, παρακαλούμε, για την έγγραφη ενημέρωσή μας επί των όσων ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας.


Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

<< Συγχαρητήρια Επιστολή >>ΑΡ.ΠΡΩΤ. 389


Λάρισα,  29  Σεπτεμβρίου  2015

  
Προς : Διευθυντή  Αν. Υπουργού Προστασίας του  Πολίτη κ. Μαστρογιάννη Βασίλειο


Θέμα : << Συγχαρητήρια Επιστολή >>
Κύριε Διευθυντά  η Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σας εύχεται κάθε επιτυχία για την συνέχιση του έργου σας στο Υπουργείο μας .
Η Ένωση μας εκπροσωπεί τέσσερις χιλιάδες ( 4.000 ) Πενταετείς Πυροσβέστες οι οποίοι εργάζονται εδώ και δεκαπέντε  (15) τουλάχιστο χρόνια στην πρώτη γραμμή του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά παρόλα αυτά  βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία και ανασφάλεια για αυτούς και τις οικογένειες τους.
Παρακαλούμε όταν θα είστε έτοιμος να μας δεχτείτε, άμεσα ώστε να σας ενημερώσουμε εκ νέου για τα προβλήματα μας καθώς και κάποια που προέκυψαν από το σχέδιο Π.Δ. καθηκόντων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και να βρούμε την καλύτερη λύση σε αυτά.

                                                                Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


         Καστανίδης   Γεώργιος                                                           Πυργιώτης  Απόστολος
            Τηλ.6948087676                                                                      Τηλ.6973774868

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

"Αξιότιμο Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα"


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 386


Λάρισα,    24   Σεπτεμβρίου     2015   


Προς : Αξιότιμο Αν. Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλαο ΤόσκαΑξιότιμε Υπουργέ η Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σας εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. 
Η Ένωση μας εκπροσωπεί τέσσερις χιλιάδες ( 4.000 ) Πενταετείς Πυροσβέστες οι οποίοι εργάζονται εδώ και δεκαπέντε  (15) τουλάχιστο χρόνια στην πρώτη γραμμή του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά παρόλα αυτά αυτά βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία και ανασφάλεια για αυτούς και τις οικογένειες τους.
Παρακαλούμε όταν θα είστε έτοιμος να μας δεχτείτε, ώστε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα μας και να βρούμε την καλύτερη λύση σε αυτά.

                                                                Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
         Καστανίδης   Γεώργιος                                                           Πυργιώτης  Απόστολος
            Τηλ.6948087676                                                                      Τηλ.6973774868

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημέρωση ΠενταετώνΛάρισα 19 Σεπτεμβρίου 2015Θέμα: Ενημέρωση Πενταετών 
Συνάδελφοι η Ένωσή  μας  είχε συναντήσεις με όλα τα πολιτικά κόμματα αναλύοντας τις θέσεις μας και τονίζοντας πως οι Πενταετείς Πυροσβέστες, οι οποίοι είναι Ένστολο Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και φέρουν τον βαθμό του Πυροσβέστη. Είναι Δημοσίου Δικαίου και καταλαμβάνουν 4000 οργανικές θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τα τονίσαμε αυτά για  να φρεσκάρουμε την μνήμη κάποιων, γιατί δείχνουν να τα αγνοούν και να παρουσιάζουν συμπτώματα αλτσχαιμερ.

Αναφέραμε την πορεία μας , που αρχίζει το 1985 ως δασοπυροσβέστες στην δασική υπηρεσία ,συνεχίζεται το 1998 πάλι ως δασοπυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα  και από το 2012 , μετά από διαγωνισμό ως Πενταετείς Πυροσβέστες μέχρι και σήμερα. Στα 30 χρόνια της πορείας μας έχουμε  δεκάδες  νεκρούς  και εκατοντάδες τραυματίες .Έχουμε υποστεί άπειρες εξετάσεις, διαγωνισμούς και εκπαιδεύσεις ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ  Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ.
Αυτό που ζητάμε είναι να σταματήσει επιτέλους αυτός ο εμπαιγμός και η αμφισβήτηση και να αντιμετωπιστούμε πλέον ως Πυροσβέστες, όπως και είμαστε.

Ζητήσαμε:

1ον Να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό οι πυροσβέστες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3938/2011 άρθρο 15 παράγραφος 7 και 8.
2ον Άμεση κατάθεση στην Βουλή τροπολογίας που να αντικαθιστά τις οργανικές θέσεις σε προσωποπαγείς μέχρι συνταξιοδότησης για τους υπόλοιπους 1700 Πενταετείς Πυροσβέστες και την υπαγωγή τους στο ειδικό μισθολόγιο των Ένστολων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Δηλώσαμε  ότι δεν θα αποδεχθούμε τίποτα λιγότερο από τον νόμο 3938/2011 άρθρο 15.
Τέλος τονίσαμε σε όλους αλλά και στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πως στους 7 αυτούς μήνες έγιναν προσπάθειες για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα παραπάνω αλλά όπως αποδείχθηκε δυστυχώς στο τέλος, κάποιοι λειτούργησαν ως ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ  για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Προσπάθησαν και κατάφεραν να τρενάρουν αυτή την προσπάθεια, όπως για παράδειγμα το καθηκοντολόγιο.
Καλούμε όλους τους Συναδέλφους να συστρατευτούν, να σταματήσουν να είναι αδιάφοροι και να αναλογιστούν πως αυτή η Κυβέρνηση που θα πρόκυψη στις 20 του Σεπτέμβρη θα είναι αυτή που θα καθορίσει την σωστή και δίκαιη μετάβαση των 4.000 Π.Π.Υ. στην μονιμοποίηση και ομογενοποίηση με το Πυροσβεστικό Προσωπικό.
Δεν θα μας σώσει ούτε η Πολιτική Ηγεσία ούτε η φυσική αλλά ούτε και οι γνωστοί άγνωστοι φωστήρες του Σώματος που ξέρουν καλύτερα από εμάς το καλό μας. Μόνοι μας πρέπει να βρούμε την άκρη με την συμμετοχή όλων σας.
Στον προγραμματισμό της Ένωσης μας πλέον θα ενταχτούν και διαμαρτυρίες και Συλλαλητήρια γιατί για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται πως  το κατέβασμα στον δρόμο είναι αυτό που θα φέρει αποτέλεσμα και όχι η καρέκλα και ο καναπές.

Άλλες ευκαιρίες δεν θα μας δοθούν.
Χρόνος για λάθη δεν υπάρχει.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Τμήμα ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ 'ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ'

Τμήμα ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας1. Εκσυχρονισμός του Π.Σ με μέσα και υλικά
2. Κατάργηση του νόμου 4249/2014 περί αναδιάρθρωσης- εκσυγχρονισμού του Π.Σ, με κατάθεση στη Βουλή νέου Νομοσχεδίου, μετά από ουσιαστική διαβούλευση.
3. Αναβάθμιση- Ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και δημιουργία Εθνικής σχολής Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα.
4. Νέο θεσμικό πλαίσιο, για την έκδοση Π.Δ όπου η πρόσληψη των μονίμων Πυροσβεστών απο το 2016 θα πραγματοποιείται σε ετήσια, συνεχή και σταθερή βάση με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων.
5. Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, της Γ.Γ.Π.Π ως Σχεδιαστικού – Συντονιστικού- επιχειρησιακού βραχίονα του ΠΣ. και ενσωμάτωσής του στο φυσικό του χώρο, αυτό της πολιτικής προστασίας μέσω της υπαγωγής του στην κεντρική διακυβέρνηση της χώρας.
Ενίσχυση φορέων πού ασχολούνται με την Πρόληψη σε Προσωπικό Υλικά και μέσα, καλύπτοντας πλήρως το τρίπτυχο «Πρόληψη - - Έγκαιρη Επέμβαση — Καταστολή»
6. Επανακαθορισμός του ρόλου και ανασχεδιασμός της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Α.Π.Σ.
7. Αποκέντρωση των δομικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Π.Σ
8. Επικαιροποίηση-αναδιάρθρωση του Π.Δ 305 για τις κρίσεις –προαγωγές των Αξιωματικών του Π.Σ -σύνταξη νέου βαθμολογίου αποκλειστικά για τους κατώτερους.
-Η επιλογή του Αρχηγού να γίνεται από διακομματική επιτροπή.
- Τη κατάργηση της θέσης του ενός από τους δύο Υπαρχηγούς, με ταυτόχρονη αντικατάστασή του από δύο Επιθεωρητές.
- Κριτήρια –μοριοδότηση σε τρία επίπεδα Ανώτατο – Ανώτερο – Κατώτερο για τις κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών του Π.Σ
- Άμεση σύνταξη και ψήφιση θεσμικού πλαισίου για Εξειδίκευση ( επέκταση των κατηγοριών Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων).
9.Κατάρτηση νέου Οργανογράμματος και Επικαιροποίηση του Π.Δ 170 για τις μεταθέσεις των πυροσβεστικών Υπαλλήλων.
10. Ομογενοποίηση Προσωπικού με την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
Ø Απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων του διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø Ένταξη των συναδέλφων του 2009 στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø Διατήρηση του θεσμού του Συμβασιούχου Πυροσβέστη και Χρονική επέκταση της σύμβασης των εποχικών υπαλλήλων.
Άμεση υπογραφή του Καθηκοντολογίου των Π.Π.Υ από τα αρμόδια Υπουργεία.

11. Άμεση έκδοση Π.Δ για την υγεία και ασφάλεια του Πυροσβεστικού προσωπικού